สล็อต pg slot

ไซม่อน แบรดบิวรี ขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมในบทบาทใหม่ของแบคต้า

ไซม่อน แบรดบิวรี ขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมในบทบาทใหม่ของแบคต้า

Bacta ได้ยืนยันการเลื่อนตำแหน่ง Simon Bradbury ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สร้างขึ้นใหม่ ‘Brad’ ที่เข้าร่วม bacta ในปี 2014 ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับภูมิภาคซึ่งครอบคลุมภูมิภาค Midlands, North West, Yorks...

Continue reading...