July 2022

บาคาร่า จุลินทรีย์ที่พบในท้องวัวสามารถช่วยแก้ปัญหาพลาสติกของเราได้

บาคาร่า จุลินทรีย์ที่พบในท้องวัวสามารถช่วยแก้ปัญหาพลาสติกของเราได้

สหรัฐอเมริกามีปัญหาเกี่ยวกับพลาสติก และของเสียจากอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์สามารถช่วยได้จริง บาคาร่า โดย ANGELY MERCADO | เผยแพร่เมื่อ 13 ก.ค. 2564 12:00 น. สิ่งแวดล้อม ของเสียของอุตสาหกรรมหนึ่งอาจเป็นวิธีแก้ปัญหาของอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง...

Continue reading...

สล็อตเว็บตรง แตกง่าย 11 ฉากนกสุดอัศจรรย์จากงาน Audubon Photography Awards ประจำปี 2021

สล็อตเว็บตรง แตกง่าย 11 ฉากนกสุดอัศจรรย์จากงาน Audubon Photography Awards ประจำปี 2021

ภาพสัตว์ป่าที่ชนะรางวัลในปีนี้แสดงให้เห็นมุมที่ยากจะเล็บ สล็อตเว็บตรง แตกง่าย โดย STAN HORACZEK / การถ่ายภาพยอดนิยม | เผยแพร่เมื่อ 10 ก.ค. 2564 17.00 น....

Continue reading...

สล็อตเว็บตรง นากทะเลท้าทายความเข้าใจเรื่องการเผาผลาญของเรา

สล็อตเว็บตรง นากทะเลท้าทายความเข้าใจเรื่องการเผาผลาญของเรา

เมแทบอลิซึมที่ทรงพลังแต่ไม่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดความร้อนที่นากต้องการเพื่อความอยู่รอด สล็อตเว็บตรง โดย KATE BAGGALEY | เผยแพร่เมื่อ 9 ก.ค. 2021 8:00 น. สิ่งแวดล้อม นากทะเลใช้เวลากินถึงครึ่งวัน โดยในช่วงเวลาดังกล่าว...

Continue reading...